VISIE

Het doel is niet om tijdelijk werk uit handen te nemen. En ook zeker niet om alleen mooie strategische plannen en presentaties te verzorgen. Wat dan wel? Jou of de verantwoordelijken coachen binnen de onderneming, zodat zij weer grip krijgen en op termijn het stokje kunnen overnemen.
We sturen op eigenaarschap, werken met de mensen samen en gaan het gesprek aan om het gedrag intern te borgen. Zo gaan we samen voor een blijvend (!) goede inrichting van je onderneming.

‘Het goede en het echte gesprek aangaan met je mensen is de sleutel tot succesvol en onderscheidend ondernemerschap.’

WERKWIJZE

'Hr ligt niet alleen bij de hr-verantwoordelijken binnen de hr-afdeling, maar juist tussen de mensen in de dagelijkse praktijk. Daar gebeurd het!'

SAMENWERKING

We sluiten nauw aan bij jouw organisatie en pakken het samen met jou op. Het doel is dat jullie het daarna alleen af kunnen. De keuze is aan jou of je Lonney alleen inschakelt, kiest voor een samenwerking met jouw team of dat we er een team van experts op zetten. Denk aan andere hr-experts, arbeidsadvocaten en arbodiensten.

MAATWERK

Wat is er aan kennis en kunde binnen je organisatie? Waar kunnen we op voortborduren? Waarvoor moeten we opnieuw om de tekentafel zitten? Door daarop te focussen, komen we tot een goed plan passend bij jouw behoeften en mogelijkheden. Daarbij staat centraal wat jouw onderneming nodig heeft om het zelf af te kunnen.

EIGENAARSCHAP

Wat heeft iemand in zich? Iedere persoon in je organisatie kan als professional een actieve bijdrage leveren als diegene in zijn kracht staat. Dat is dan ook waar we voor gaan. Gemotiveerde medewerkers zijn de basis voor jouw organisatie. Want wat jullie naar buiten toe uitdragen, begint met hoe je mensen in de organisatie erin staan.

RESPECT

In elke medewerker gaat veel talent, kennis en potentie schuil. Daarom werken we met respect voor elk individueel persoon. Professioneel en respectvol communiceren is dan ook essentieel. Van de Raad van Commissarissen tot één individuele medewerker. Zo maken we de vertaalslag van een overkoepelende strategie naar gedrag in de dagelijkse praktijk.